Studiedag

Koninklijke Kunst in Leiderschap

zaterdag 28 september 2024

De kracht van verbinding tussen mannelijk en vrouwelijk archetype in leiderschap ten dienste van onze opdracht ons te doen kennen in een veranderende wereld

Persoonlijk leiderschap benaderd vanuit de archetypen van femininiteit en masculiniteit

10% early-bird korting

De drie sprekers van de studiedag

Vrijmetselarij leert een rijke symboliek van innerlijke transformatie, die ons een spiegel voorhouden

Erika Vercammen

Geert Kimpen

Het is wezenlijk dat mannen zich ook met het vrouwelijke archetype verbinden.

Mannelijke energie die geaard is, is niet destructief of hooghartig, maar creatief en dienstbaar.

Jan Roelofs

Met een focus op zowel mannelijke als vrouwelijke archetypen nemen de drie inspirerende schrijvers en sprekers nemen ons mee in hun perspectieven op leiderschap. Voor onszelf onderzoeken we daarna hoe deze archetypen bijdragen aan onze persoonlijke en professionele ontwikkeling in een wereld vol complexe uitdagingen.

Deze dag is voor zowel vrijmetselaren als niet-vrijmetselaren.

10% early-bird korting

Koninklijke kunst in Leiderschap

De studiedag richt zich op studie, comparitie en nuance, waarbij iedereen zich thuis en welkom voelt

Geert Kimpen

Eeuwenlang is de oerkracht van het vrouwelijke onderdrukt, ontkend en vernederd

Geert Kimpen heeft Maria Magdalena een gezicht en leven gegeven, waarin de kracht van vrouwelijk (koninklijk) leiderschap en bovenal de vrouwelijke beleving heel krachtig en toch ook teder tot uiting komt. Tegelijk is er ook het kleinmenselijke, de onzekerheid, het onbekende, de keuzes die te maken zijn in het leven. 

Volgens Geert Kimpen is het wezenlijk dat mannen zich ook met Maria verbinden. ‘Uiteindelijk zullen we het sámen moeten doen; mannen en vrouwen.’ In deze boodschap speelt bewustzijnsontwikkeling via de inwijding en ascentie een belangrijke rol, iets dat de Vrijmetselaar zeker zal aanspreken.

Geert Kimpen is één van de sprekers op de studiedag

Chantal Suissa – Runne

adviseur, trainer en spreker

Onder begeleiding van Chantal vindt een interactieve dialoog plaats tussen de sprekers en de zaal.

Daniëlle Bourne

pianist en zangeres

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door de getalenteerde Danielle Bourne, die ons zal inspireren met piano en zang.

Erika Vercammen

Vrijmetselarij leert een rijke symboliek van innerlijke transformatie, dat ons een spiegel voorhoudt

Erika Vercammen vergenoegt ons tijdens de studiedag met een reflectie op mannelijke en vrouwelijke archetypen in de Koninklijke Kunst

Erika werd actief als Redenaar, een rol die haar uitdaagde de diepte in te gaan. Door deze diepgang maakte ze kennis met de rijke symboliek van innerlijke transformatie, die mens en maatschappij een spiegel voorhouden, niet in de moraliserende zin, maar door hen op een haast geometrische wijze met hun spiegelbeeld, hun blinde vlekken, te confronteren.

In een veranderende wereld vol complexe uitdagingen vraagt het vinden van creatieve out-of-the-box oplossingen een breder perspectief dan we vaak gewoon zijn aan te nemen. Het vraagt ook om samenwerking over grenzen heen; over grenzen tussen oudere en jongere generaties, landen, bevolkingsgroepen, man-vrouw, enzovoort.

Erika Verkammen is één van de sprekers op de studiedag

Studiedag 'Koninklijke Kunst in Leiderschap zaterdag 28 september.

Jan Roelofs

Mannelijke energie is een leven scheppende kracht die ingezet kan worden voor het welzijn van de gemeenschap

Op de studiedag gaat Jan Roelofs onder ander in op het boek Terugkeer van de Koning. Het boek vertelt acht koningsverhalen over de beproevingen en uitdagingen die iedere man in zijn leven tegenkomt.

Thema’s als de afwezige vader en de verloren zoon, de verbinding tussen liefde en lust, de keuze tussen macht en kracht, worden uit de doeken gedaan.

Oude mythen, zoals Parsival en Dionysus, maar ook moderne filmverhalen als The Matrix, Lord of the Rings en The Lion King vertellen over de initiatieweg van jongen naar volwassen man. Hem te helpen om zijn werkelijke plek in te nemen. Om niet vanuit zijn hoofd of vanuit zijn buik, maar vanuit zijn hart te gaan leven: de plaats van de zetel van de koning.

Mannelijke energie die geaard is, is niet destructief of hooghartig, maar creatief en dienstbaar. Het is een leven scheppende kracht die ingezet kan worden voor het welzijn van de gemeenschap. Daarvoor moet een man zichzelf wel eerst leren kennen en veel loslaten.

Hij moet sterven om het leven te kunnen vinden, de donkerte van zijn bewustzijn tegemoet treden.

Jan Roelofs is één van de sprekers op de studiedag

Volgens Maarten Zweers is het samenspel tussen het mannelijke en vrouwelijke onmisbaar...

28 september

Antropia

Driebergen

In het midden van Nederland naast station Driebergen-Zeist en de A12, in een groene oase, ligt Antropia, het duurzaamste cultuur- en congrescentrum van Nederland. De perfecte plaats om een inspirerende studiedag bij te wonen!

 

Magazine

Het maconnieke culturele tijdschrift dat waardegericht naar het samenleven kijkt

Activiteiten

Verbindende en verdiepende activiteiten

Archief

Ontdek meer dan 100 jaar cultuur

Stichting R&T

Culturele stichting

R&T biedt een podium, de ontmoeting, de bezinning en mogelijke verdieping om in gezamenlijkheid verder te gaan. Voortgekomen uit en verbonden aan het gedachtengoed van Vrijmetselaren. Van oorsprong gestart als een studiecentrum met een waardevolle schat aan essays, verhandelingen, opiniërende geschriften. Er is aandacht voor de interactie met de maatschappij.

Naast de zes jaarlijkse uitgave van het maçonnieke culturele magazine THOTH bestaat het digitale archief met 120 jaar aan studies. Zonder onderscheid te maken naar geslacht, levensbeschouwelijke denominatie of etnische herkomst werkt R&T aan een harmonieus samenleven.