Het masculine en feminine in vrijmetselarij

masculiniteit en femininiteit in de ritualistiek

Volgens Maarten Zweers is voor onze geestelijke ontwikkeling het samenspel tussen mannelijke en vrouwelijke onmisbaar.

Wie zich wil verdiepen in het mannelijke en vrouwelijke vindt veel te ontdekken in wetenschappelijke, religieuze, mystieke en esoterische teksten, evenals in verhalen, gedichten en kunstwerken van duizenden jaren geleden tot in de moderne tijd. Tarotkaarten en hun Hermetische interpretaties zijn hier ook een voorbeeld van. 

“Het leven ontwikkelt zich door de wisselwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke”

Ook in maçonnieke literatuur zijn interessante interpretaties over het mannelijke en vrouwelijke te vinden. Broeder Maarten Zweers bespreekt in zijn omvangrijke boek “De maçonnieke traditie en haar utopisch perspectief – Boek I de Blauwe Graden” (Zweers, 2017) enkele belangrijke fundamenten van de ritualistiek. Hij laat de lezer vrij om deze interpretaties al dan niet te volgen, wat een belangrijk kenmerk van de Vrijmetselarij is. Laten we in de context van de studiedag dieper ingaan op zijn beschouwingen.

Zweers introduceert de kosmische wetten van eenheid, polariteit en geslacht: vrouwelijk en mannelijk, yin en yang. Deze wetten liggen ten grondslag aan al het leven en alle vormen om ons heen. Het leven ontwikkelt zich door de wisselwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke. Het mannelijke bewustzijn inspireert het vrouwelijke, wat Zweers ‘bezwangeren’ noemt. “Wanneer het yin zich door het yang heeft laten bezwangeren, begint het ‘vorm te geven’ aan datgene waarmee het bezwangerd is” (Zweers, p. 55). Het mannelijke kan zich hierin spiegelen en zo nieuwe ideeën opdoen voor verdere inspiratie en ontwikkeling. Het vrouwelijke geeft vorm en spiegelt de idee, terwijl het mannelijke naast inspiratie ook een lerend en concluderend principe is. Zo groeit het bewustzijn in de wisselwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke, tussen Geest en Materie. Zweers wijst op de uitdrukking van deze kosmische wetten in de rijke symboliek van de Vrijmetselarij: via de wisselwerking tussen de twee sferen op het tableau, die van het Oosten en Westen, de Passer en Winkelhaak, Zon en Maan (Zweers, 2017, p. 63 e.v.).

“Het stelt ons in staat om bewuster en weloverwogen te handelen en leiding te nemen over onszelf”

Het samenspel tussen het mannelijke bewustzijn en de vrouwelijke ziel is ook in ons menszijn van belang, betoogt Zweers. Het stelt ons in staat om bewuster en weloverwogen te handelen en leiding te nemen over onszelf. Zweers noemt dit in de context van de Vrijmetselarij een streven naar soeverein handelen via een groeiend bewustzijn. Soeverein betekent “koninklijk, onafhankelijk en in volkomen vrijheid ons eigen wezen regeren”. Als ons bewustzijn koninklijk wordt en zich ontwikkelt tot soeverein, wordt onze ziel onze innerlijke Koningin (Zweers, 2017, p. 84). Hiermee wordt een interessante verbinding naar onze Koninklijke Kunst gelegd, als hoogste vorm van levenskunst voor de mens, die soevereiniteit inhoudt: onafhankelijkheid en leven vanuit eigen vrije wijsheid en innerlijke kracht.

“Duurzame soevereiniteit kan alleen worden bereikt door een oprechte wil om in liefde en dienstbaarheid één te zijn met al het leven”

Gezien de soevereine eenheid met de kosmos, leven we in een zee van mogelijkheden. Onze overtuigingen, gevoed door ons bewustzijn, beperken of verbreden deze mogelijkheden. Dit betekent dat we niet alleen verantwoordelijk zijn voor wat we doen, maar ook voor wat we denken. Met intentie en overtuiging kunnen we een aanzienlijke invloed uitoefenen op de wereld om ons heen. Zelfkennis en moreel besef zijn daarom essentieel. Dit vormt echter een uitdaging voor ons ego. Een koning die anderen of het leven ondergeschikt maakt aan zichzelf, erkent de soevereiniteit van de ander niet. Dit leidt tot weerstand die steeds verder onderdrukt moet worden om de eigen positie te verdedigen, waardoor de koning gevangen raakt in zijn eigen schepping. Duurzame soevereiniteit kan alleen worden bereikt door een oprechte wil om in liefde en dienstbaarheid één te zijn met al het leven. Eenheid is immers het kenmerk van de kosmos en daarmee ook van de scheppende kracht achter de kosmos (Zweers, 2017, p. 85).

Meer informatie: www.maartenzweers.nl 

Met een focus op zowel mannelijke als vrouwelijke archetypen nemen de drie inspirerende schrijvers en sprekers nemen ons mee in hun perspectieven op leiderschap. Voor onszelf onderzoeken we daarna hoe deze archetypen bijdragen aan onze persoonlijke en professionele ontwikkeling in een wereld vol complexe uitdagingen.

Deze dag is voor zowel vrijmetselaren als niet-vrijmetselaren.

10% early-bird korting

Koninklijke kunst in Leiderschap

De studiedag richt zich op studie, comparitie en nuance, waarbij iedereen zich thuis en welkom voelt