STUDIEDAG
Polarisering
in de samenleving

STUDIEDAG

Loge

In de loge

Ga in de loge het gesprek aan over het thema polarisering. Wat leeft er in de loge, onder de broeders en in hun directe omgeving? De opvattingen en ervaringen van polarisatie delen is een geweldige manier om jezelf (en de ander) te leren kennen.

Jef Asselbergh schrijft hierover:
De loge, een plek waar vredelievende en gezagsgetrouwe mensen, ver van politiek en religie, universele vriendschap nastreven, biedt een schuilplaats ten aanzien van de veelvoudige uitdagingen van polarisatie.

 

Auteur en Journalist

Arnon Grunberg

Grunberg spreekt over Axel die een heleboel vergroeiingen heeft. Na bezoek aan veel medische specialisten wordt Axel toch meer mens. Waar wat vinden anderen? Luister naar het verhaal en leer begrijpen welke betekenis erachter schuilt.

Auteur en Journalist

Arnon Grunberg

Psycholoog, filosoof en hoogleraar psychiatrie

Damiaan Denys

Polarisatie geeft de illusie van helderheid door extremiteiten maar verbergt een dieperliggend conflict. Damiaan Denys licht zijn visie toe tijdens de Studiedag van R&T en laat de laag onder polarisering waar niet iedereen tot komt.

Psycholoog, filosoof en hoogleraar psychiatrie

Damiaan Denys

De gerenommeerde psychiater-filosoof, professor Damiaan Denys, geeft behandelt vanuit zijn expertise het onderwerp. Hij gaat in op de verschillende aspecten die een rol spelen bij polarisatie en waarin velen van ons zichzelf mogelijk kunnen herkennen.

Magazine

Het maconnieke culturele tijdschrift dat waardegericht naar het samenleven kijkt

Activiteiten

Verbindende en verdiepende activiteiten

Archief

Ontdek meer dan 100 jaar cultuur

R&T

Stichting R&T

Culturele stichting

R&T biedt een podium, de ontmoeting, de bezinning en mogelijke verdieping om in gezamenlijkheid verder te gaan. Voortgekomen uit en verbonden aan het gedachtengoed van Vrijmetselaren. Van oorsprong gestart als een studiecentrum met een waardevolle schat aan essays, verhandelingen, opiniërende geschriften. Er is aandacht voor de interactie met de maatschappij.

Naast de zes jaarlijkse uitgave van het maçonnieke culturele magazine THOTH bestaat het digitale archief met 120 jaar aan studies. Zonder onderscheid te maken naar geslacht, levensbeschouwelijke denominatie of etnische herkomst werkt R&T aan een harmonieus samenleven.

2022

De Kracht van Muziek

tijdens de studiedag van 2022

Op de studiedag van 2022 sprak Jan Willem de Vriend, dirigent en bekend staat bekend om zijn werk op het gebied van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, met name in het barok- en klassieke repertoire.

 

Bekijk zijn bijdrage hieronder (ongeveer 90 minuten)

R&T

Onze waarden

Waarheidsvinding, wegnemen van verdeling en het kweken van begrip

 R&T heeft in de afgelopen 75 jaar een schat aan informatie en resultaten van onderzoek naar de maçonnieke tradities en werkwijzen verzameld. Deze caleidoscoop aan verhalen, inzichten en visies vormt een unieke bron. Deze bron is op steeds geavanceerdere wijze voor de deelnemers van de stichting via het digitaal archief toegankelijk gemaakt. Daardoor opent R&T verbindingen naar historische contexten, waarbij tegelijk verbindingen naar tal van andere kennisgebieden kunnen ontstaan.

Waarheidsvinding en zelfrealisatie

Iedereen heeft het recht om zelfstandig naar waarheid te zoeken. Het is een recht dat onze nieuwsgierigheid en verlangen naar kennis voedt, en ons in staat stelt om een dieper begrip van de wereld om ons heen te verkrijgen. Dit recht is niet slechts een privilege, maar een cruciaal onderdeel van onze menselijke ontwikkeling en zelfrealisatie.

Wegnemen wat verdeelt, versterken wat verbindt

Tegelijkertijd dragen we de plicht om weg te nemen wat verdeelt. Het is aan ons om verschillen te overbruggen, ongelijkheden te verminderen en conflicten op te lossen. Dit impliceert niet alleen het vermijden van normatief onderscheid, maar ook het actief zoeken naar en versterken van wat verbindt. Het is door deze inspanningen dat we een sterkere, meer hechte gemeenschap kunnen creëren, een waarin eenheid en harmonie hoog in het vaandel staan.

Een belangrijk aspect hiervan is de samenwerking binnen de broederketen, die als een zingevend symbool dient. De broederketen staat voor onderlinge steun, solidariteit en verbondenheid, en door hier actief aan te werken, geven we ons leven meer betekenis en doel.

Dieper zelfbegrip

Een ander doel waar we naar moeten streven, is de verwezenlijking van het ‘Ken uzelve’ principe. Dit is een oproep tot introspectie, zelfbewustzijn en persoonlijke groei. Het is een uitnodiging om onze eigen krachten, zwakten, verlangens en angsten te verkennen, om zo een dieper begrip van onszelf te krijgen.

Steun en menselijke rechtvaardigheid

Ten slotte dragen we de verantwoordelijkheid om onze medemens tot steun te zijn. Dit betekent dat we moeten streven naar empathie, mededogen en begrip voor de ervaringen en uitdagingen van anderen. Het betekent dat we ons inzetten om anderen te helpen waar we kunnen, zowel in goede als in slechte tijden. Door dit te doen, tonen we niet alleen onze menselijkheid, maar dragen we ook bij aan het creëren van een rechtvaardige wereld.